In de eerste maanden van 2017 zijn de opbrengsten van Nedap met ongeveer 7% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. De marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Livestock Management, Retail, Security Management en Nsecure droegen bij aan deze groei. De marktgroepen Library Solutions en Light Controls zagen hun opbrengsten in deze periode dalen. Zoals voorzien genereerde de afgebouwde marktgroep Energy Systems geen opbrengsten.

Vooruitzichten
De directie is positief gestemd over de ontwikkelingen in 2017, maar acht het nog te vroeg om zich uit te spreken over de omvang van de opbrengstengroei over het gehele boekjaar. Deze is naast het economisch klimaat afhankelijk van ontwikkelingen op specifieke markten en bij individuele klanten. De komende maanden zet Nedap in het kader van de herinrichting van de supply chain grote stappen in het uitbesteden van productie- en logistieke activiteiten. Door de combinatie van opbrengstentoename en extra inspanningen die gepaard gaan met de productieoverdracht, naderen de strategische partners de grenzen van hun capaciteit. Hier wordt extra aandacht aan besteed zodat de transitieperiode zonder problemen verloopt.

Publicatie halfjaarbericht
Het halfjaarbericht 2017 wordt donderdag 27 juli nabeurs gepubliceerd.

Algemene vergadering van aandeelhouders
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vindt op donderdag 6 april om 11.00 uur plaats in De Hallen Studio’s in Amsterdam (Hannie Dankbaarpassage 18, 1053 RT Amsterdam).