In de eerste maanden van 2018 zijn de opbrengsten van Nedap met 8% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. De marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Livestock Management en Staffing Solutions droegen bij aan deze groei. De marktgroepen Light Controls, Retail en Security Management zagen hun opbrengsten in deze periode dalen.

Vooruitzichten
De directie is positief gestemd over de ontwikkelingen in 2018, maar acht het nog te vroeg om zich uit te spreken over de omvang van de opbrengstengroei over het gehele boekjaar. Deze is naast het economisch klimaat afhankelijk van ontwikkelingen op specifieke markten en bij individuele klanten.
De recent heringerichte supply chain bevindt zich nog in een aanloopfase. Alhoewel hier naar verwachting geen eenmalige kosten door zullen ontstaan in 2018, zou deze situatie – in combinatie met de nog steeds bestaande schaarste aan bepaalde elektronicacomponenten -kunnen leiden tot (tijdelijke) vertraging van uitleveringen.

Publicatie halfjaarbericht
Het halfjaarbericht 2018 wordt donderdag 26 juli nabeurs gepubliceerd.

Algemene vergadering van aandeelhouders
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vindt op donderdag 5 april om 11:00 uur plaats in de Van Nelle Fabriek, Van Nelle Fabriek 1, 3044 BC, Rotterdam.

Persbericht – Trading update Q1 2018