Groenlo, 2 april 2019, 17.40 uur

• In de eerste 3 maanden van 2019 is de omzet van Nedap met 3% gegroeid
• Bij de marktgroep Light Controls zijn de activiteiten van de Luxon propositie sterk teruggeschaald
• Nieuwe 7-jarige kredietovereenkomst met aantrekkelijke voorwaarden
• Nedap verwacht dat de omzet in 2019 zal stijgen

Ontwikkeling omzet
In de eerste 3 maanden is de omzet van Nedap met 3% gestegen. De omzet van de marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Light Controls en Security Management groeide in de eerste 3 maanden van het jaar. De marktgroepen Livestock Management, Retail en Staffing Solutions zagen hun omzet in deze periode dalen.

Terugschalen activiteiten Luxon
De inspanningen in de afgelopen jaren hebben slechts in beperkte commerciële tractie van de Luxon propositie in de verlichtingsmarkt geresulteerd. Verschillende factoren leiden ertoe dat succesvolle eerste Luxonimplementaties bij verlichtingsprojecten in onvoldoende mate worden vertaald in grootschalige roll-outs. Daarom is besloten om de omvang van het Luxon-team aan te passen aan de feitelijke omzet door medewerkers bij andere marktgroepen in te zetten. Deze organisatorische aanpassing is inmiddels voltooid en zal naar verwachting niet leiden tot herstructureringskosten, waardeverminderingen van activa of andere eenmalige kosten. Het resterende Luxon team zal zorgdragen voor het nakomen van de lopende verplichtingen en bestaande kansen voor Luxon opvolgen.

Nieuwe kredietovereenkomst
Nedap heeft met huisbank ABN AMRO een nieuwe 7-jarige kredietovereenkomst gesloten. De looptijd van de financiering is verlengd tot april 2026, waarbij verbeterde tarieven overeengekomen zijn. De gecommitteerde faciliteiten hebben een totale omvang van € 44 miljoen en een flexibel aflosschema. Er zijn geen convenanten afgesproken en er is rekening gehouden met seizoenpatronen. In april 2024 zullen ABN AMRO en Nedap bepalen of er aanleiding is om de tarieven en de omvang van de financiering aan te passen. Samen met de lage nettoschuld/EBITDA van 0,6 en de solvabiliteit van 56% (beide per 31 december 2018) resulteert de nieuwe kredietovereenkomst in een verdere versterking van de financiële positie van Nedap.

Vooruitzichten
De directie is positief gestemd over de ontwikkelingen in 2019, en verwacht dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de omzet in 2019 verder zal stijgen. De directie acht het echter nog te vroeg om zich uit te spreken over de omvang van de omzetgroei over het gehele boekjaar. Groei is naast het economisch klimaat tevens afhankelijk van ontwikkelingen op specifieke markten en bij individuele klanten.

Publicatie halfjaarbericht
Het halfjaarbericht 2019 wordt donderdag 25 juli nabeurs gepubliceerd.

Algemene vergadering van aandeelhouders
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats op donderdag 4 april om 11:00 uur in de A’DAM Toren te Amsterdam.

Persbericht-Nedap-trading-update-Q1-2019

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.