Kernpunten 

  • Omzetgroei van 12% in Q1 2022 ten opzichte van Q1 2021
  • Groei in recurring revenue met 23%
  • Sterke vraag naar de proposities
  • Aanhoudende verstoringen in de supply chain

Omzet eerste kwartaal 2022
De omzet nam in het eerste kwartaal 2022 met 12% toe ten opzichte van het eerste kwartaal 2021. Bij alle marktgroepen was sprake van een onverminderd sterke vraag naar de Nedap proposities.

De omzetontwikkeling blijft onvoorspelbaar, met name door de aanhoudende componentenschaarste. De omzetontwikkeling in het eerste kwartaal van 2022 laat de robuustheid van de propositieportfolio van Nedap zien. De marktgroep Healthcare, die niet geraakt wordt door de componentenschaarste, wist haar groeitempo door te zetten. Ook de marktgroepen Livestock Management, Retail, Security Management en Staffing Solutions lieten een omzetgroei zien. De marktgroepen Identification Systems en Light Controls lieten een omzetdaling zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, die grotendeels te wijten is aan de componentenschaarste. De recurring revenue groeide in het eerste kwartaal met 23% ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar.

Supply chain en geopolitieke onzekerheid
Nedap verwacht dat het wereldwijde tekort aan elektronicacomponenten en grondstoffen blijft aanhouden. De inspanningen om deze impact te mitigeren houden onverminderd de hoogste prioriteit. Door de geopolitieke ontwikkelingen zullen verstoringen in de supply chain mogelijk verder toenemen. De commerciële activiteiten in Rusland en Wit-Rusland zijn stopgezet. De impact hiervan is beperkt.

Vooruitzichten
De verstoringen in de supply chain zullen zich ook in de rest van het jaar blijven manifesteren. Dit leidt ertoe dat leveringen aan klanten steeds meer inspanning vergen of vertraagd raken. Daarnaast blijft het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers in de huidige krappe arbeidsmarkt onze volle aandacht houden. Op basis van de robuuste portfolio en de sterke vraag naar de proposities herhaalt Nedap de verwachting voor het jaar 2022 van een verdere groei van de omzet ten opzichte van 2021.

Ter informatie
De algemene vergadering zal plaatsvinden op 12 april 2022 in Amsterdam.

Met ingang van de publicatie van de halfjaarcijfers 2022 op 21 juli 2022 zal Nedap haar reguliere financiële berichten voorbeurs publiceren in plaats van nabeurs.

Belangrijke data met betrekking tot het dividend
14 april 2022 – Ex-dividend date
19 april 2022 – Record date
25 april 2022 – Betaalbaarstelling dividend

Lees het volledige persbericht hier: Persbericht Trading update Q1 2022