Kernpunten

  • De omzet daalde in het eerste kwartaal met 6% ten opzichte van het sterke eerste kwartaal van 2023.
  • De recurring revenue steeg met 21%.
  • Een groei van de omzet over het gehele jaar wordt voorzien, volledig gedreven door groei in de tweede helft van het jaar.
  • Een Capital Markets Day wordt gehouden op 7 november 2024.

In het eerste kwartaal van 2024 daalde de omzet met 6% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. In het eerste kwartaal van vorig jaar steeg de omzet met 22%. Bijna de helft van deze groei werd veroorzaakt door het inlopen van de leveringsachterstand, wat leidde tot meer productleveringen aan klanten. In de key markets Healthcare en Security Management groeide de omzet in het eerste kwartaal van 2024. In de key markets Livestock Management en Retail daalde de omzet. In het laatste kwartaal van 2023 was er een afname in de vraag naar producten in deze twee key markets doordat klanten en partners hun volledige capaciteit hadden bereikt in combinatie met afzwakkende marktomstandigheden. Zoals verwacht zette deze trend zich voort in de eerste maanden van het lopende jaar. De recurring revenue steeg met 21%, gedreven door groei in alle key markets.

Vooruitzichten

Voor het hele jaar 2024 verwachten we, onvoorziene omstandigheden daargelaten, verdere omzetgroei, waarbij we verwachten dat deze groei in de tweede helft van het jaar zal worden gerealiseerd.

Capital Markets Day

Op 7 november 2024 wordt een Capital Markets Day gehouden op de Nedap Campus in Groenlo. Tijdens deze dag zal een update van de Step Up! strategie worden gepresenteerd.

Lees hier het volledige persbericht: Trading update Q1 2024 Nedap N.V.