• Nedap verwacht een omzetgroei van circa 5% voor geheel 2018 ten opzichte van 2017
    – Livestock Management en Retail dempen de groei in de tweede helft van 2018
  • Recurring revenues uit software-diensten groeien in 2018 naar verwachting met circa 20%
  • Structurele jaarlijkse kostenbesparing van € 4 miljoen wordt conform planning in 2018 gerealiseerd
  • EBIT marge komt in 2018 naar verwachting uit op circa 10%, in lijn met de doelstelling

Nedap verwacht op basis van de ontwikkelingen in de afgelopen maanden en de vooruitzichten tot het einde van het jaar dat de omzet in de tweede helft van 2018 in lijn zal zijn met de omzet in dezelfde periode in 2017. Hiermee zal de omzet voor het gehele jaar 2018 naar verwachting met circa 5% toenemen ten opzichte van het jaar 2017. De EBIT marge voor het jaar 2018 zal naar verwachting uitkomen op circa 10%, in lijn met de afgegeven doelstelling (2017: 9%).

Nedap heeft de concurrentiekracht van haar marktgroepen verder uit weten te bouwen; een aantal specifieke factoren bij Livestock Management en Retail heeft echter een drukkend effect op de omzetontwikkeling in de tweede helft van 2018. Alhoewel de omzet van de marktgroep Livestock Management voor geheel 2018 beduidend hoger zal uitkomen dan in 2017, zal de omzet in de tweede helft van 2018 naar verwachting stabiliseren op het hoge niveau van de tweede helft van 2017. De marktgroep Retail zal in 2018 naar verwachting een daling van de omzet laten zien. De sterke groei van het aantal gecontracteerde !D Cloud klanten zal geleidelijk zichtbaar worden in de groei van de omzet, maar is op dit moment nog onvoldoende om de daling in hardwareverkopen van conventionele antiwinkeldiefstalsystemen te compenseren.

De marktgroep Healthcare zet haar sterke ontwikkeling ook in de tweede helft van het jaar door en naar verwachting zal Security Management in de tweede helft terugkeren naar omzetgroei. Identification Systems laat naar verwachting in 2018 een bescheiden groei zien, terwijl voor Staffing Solutions en Light Controls in 2018 een beperkte daling van de omzet ten opzichte van 2017 wordt verwacht.

De heringerichte supply chain draait beter dan aan het begin van het jaar. De geïndiceerde, structurele jaarlijkse kostenbesparing van € 4 miljoen wordt conform planning in 2018 gerealiseerd. De eerder gecommuniceerde schaarste aan elektronicacomponenten heeft nog steeds de voortdurende aandacht. Voorraden blijven hierdoor op een relatief hoog niveau en de uitlevering van bepaalde producten kan vertraagd worden.

Ontwikkelingen per marktgroep

De marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van zorgprofessionals) zal dit jaar een robuuste omzetgroei laten zien. Naast verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties neemt ook het aantal instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg toe.

De marktgroep Identification Systems (oplossingen voor de beveiligings-, verkeers- en parkeersector) realiseert naar verwachting ook dit jaar omzetgroei. Deze zal gedempt zijn door vertragingen bij de uitrol van enkele omvangrijke projecten.

De omzet voor Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de verlichtingsindustrie) zal dit jaar lager uitkomen dan het voorafgaande jaar. De verkoop van Luxon wordt momenteel gehinderd door de nog beperkte commerciële beschikbaarheid van Luxon-compatibele LED voedingen en -armaturen. De omzetgroei bij de uv-proposities is naar verwachting onvoldoende om de daling van de omzet van de Luxon-propositie te compenseren.

De omzet van de marktgroep Livestock Management (automatisering van veehouderijprocessen op basis van individuele dieridentificatie) zal voor geheel 2018 beduidend hoger uitkomen dan in 2017. Na de omzetsprong in de eerste helft van 2018, zal de omzet in de tweede helft van 2018 naar verwachting stabiliseren op het hoge niveau van de tweede helft van 2017. De sterke stijging van de melkprijs in 2016 had een positieve impact op de groei van de omzet in de rundveehouderij in de tweede helft van 2017 en de eerste helft van 2018. De melkprijs bevindt zich inmiddels op een meer gematigd niveau, wat een impact heeft op de investeringsbereidheid in de rundveesector. In deze marktdynamiek weet Livestock Management haar marktaandeel te vergroten. Bij de varkenshouderij zal het marktaandeel en de omzet in 2018 eveneens groeien.

Steeds meer retailers hebben interesse in de nieuwe generatie, RFID-gebaseerde, systemen voor antiwinkeldiefstal en voorraadbeheer. De marktgroep Retail (beveiligings-, beheers- en informatiesystemen voor de detailhandel) is uitstekend gepositioneerd om van deze ontwikkeling te profiteren en slaagt er in om met een groeiend aantal fashion retailers een overeenkomst voor haar !D Cloud platform af te sluiten. Deze nieuwe !D Cloud propositie compenseert echter nog onvoldoende de omzetdaling in conventionele antiwinkeldiefstalsystemen. Waar in 2017 nog werd geprofiteerd van een grote roll-out voor een retailer in de VS, wordt in 2018 een dergelijke grote roll-out niet verwacht. Hierdoor verwacht de marktgroep voor 2018 een daling van de omzet.

In de tweede helft van 2018 verwacht de marktgroep Security Management (systemen voor fysieke beveiliging) terug te keren naar omzetgroei, waardoor de omzet over het gehele jaar naar verwachting in lijn is met 2017. De marktgroep ziet steeds meer belangstelling van met name grote en internationaal opererende organisaties voor haar propositie om wereldwijd grootschalige toegangsverleningsprojecten succesvol te implementeren.

Bij de marktgroep Staffing Solutions (gedigitaliseerde urenregistratie, planning en roostering) zal de omzet naar verwachting beperkt dalen. Uitzendkrachten hebben tegenwoordig meer keus en kiezen vaker voor kleinschaligere werkomgevingen waar de marktgroep op dit moment minder bereik heeft. De marktgroep maakt goede vorderingen bij het verder ontwikkelen van de propositie waardoor haar rol bij uitzendorganisaties wordt vergroot.

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

De hiervoor vermelde verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie. De feitelijke resultaten kunnen hier wezenlijk van afwijken door veranderingen in het economische klimaat, ontwikkelingen op specifieke markten, opdrachten van individuele klanten en andere ontwikkelingen in de laatste maanden van het jaar.

Publicatie jaarcijfers

De jaarcijfers 2018 zullen op 14 februari 2019 [nabeurs] worden gepubliceerd. Het jaarverslag 2018 zal op 19 februari 2019 op de website worden gepubliceerd.

Persbericht-Trading update Q3 2018