Kernpunten

  • Over Q3 2022 steeg de omzet met 7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.
  • Over de eerste negen maanden van 2022 liet de omzet een groei van 10% zien ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2021. Recurring revenue steeg met 21% en bedraagt 31% van de omzet (2021: 28%).
  • Voortgaande investeringen in groei in combinatie met hogere inkoopprijzen hebben een dempend effect op de operationele marge.
  • Nedap verwacht dat de omzet in de tweede helft van 2022 hoger zal zijn dan in het relatief sterke tweede halfjaar van 2021.

Algemeen
Nedap liet een omzetgroei zien van 7% in het derde kwartaal. Alle marktgroepen droegen bij aan de omzetgroei, met uitzondering van de marktgroep Security Management. De vraag naar de Nedap proposities blijft onverminderd groot. De aanhoudende componentenschaarste had echter een dempend effect op de omzetgroei. Met name de marktgroepen Light Controls, Livestock Management, Retail en Security Management kunnen hierdoor niet volledig of met vertraging uitleveren. Behalve het dempende effect op de omzetgroei leiden de verstoringen in de supply chain ook tot hogere productiekosten. Naast het zoeken van kortetermijnoplossingen, werkt Nedap onverminderd verder aan het robuuster en duurzamer maken van de supply chain voor de lange termijn.

Afhankelijk van het groeipotentieel en het strategisch belang wordt blijvend geïnvesteerd in de ontwikkeling van proposities en het aantrekken van medewerkers. In het derde kwartaal heeft dat wederom geleid tot het succesvol werven en behouden van talent.

Lees hier het volledige persbericht: Persbericht – Trading update Q3 2022 Nedap N.V.