Kernpunten

  • De omzet in het derde kwartaal steeg met 19% ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Alle marktgroepen droegen bij aan de omzetgroei.
  • De omzet over de eerste negen maanden van 2023 liet een groei zien van 20% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2022. De recurring revenue steeg eveneens met 20% en bedroeg 31% van de omzet (2022: 31%).
  • Hoewel economische ontwikkelingen effect hebben op de vraagontwikkeling op de korte termijn, handhaaft Nedap de verwachting dat de omzet in de tweede helft van 2023 hoger zal zijn dan in het tweede halfjaar van 2022.

Algemeen

Nedap realiseerde in het derde kwartaal een omzetgroei van 19% en zet hiermee de groei van het eerste halfjaar door. Alle marktgroepen lieten omzetgroei zien. Het uitleveren van uitgestelde en vertraagde orders droeg ook in het derde kwartaal mede bij aan de stijging van de omzet. Hiermee zijn de leverachterstanden bijna volledig ingelopen. Het lange termijn groeipotentieel van Nedap blijft onverminderd groot. Gedurende het derde kwartaal is daarom in lijn met de Step Up! strategie verder geïnvesteerd in productontwikkeling en commerciële slagkracht, met focus op de scale-proposities in de vier key markets Healthcare, Livestock Management, Retail en Security Management. Ook heeft Nedap overeenstemming bereikt om het huisartsinformatiesysteem MediKIT over te nemen. Hiermee wordt een nieuwe sector in de zorgmarkt ontsloten en bouwt Nedap verder aan haar missie om de zorgmarkt in Nederland beter te maken.

Lees hier het volledige persbericht: Persbericht – Trading update Q3 2023 Nedap N.V.