Update: De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) zal virtueel gehouden worden op donderdag 25 juni 2020 om 11:00 uur te Groenlo, Parallelweg 2. In het kader van de COVID-19 maatregelen getroffen door de Nederlandse overheid en de maatregelen die Nedap N.V. zelf heeft getroffen om de gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers en aandeelhouders te waarborgen, attenderen wij onze aandeelhouders erop dat de vergadering virtueel wordt gehouden en aandeelhouders de algemene vergadering niet fysiek kunnen bijwonen. Voor meer informatie over de AVA klik hier.

——–

Op maandag 23 maart jl. zijn aangescherpte overheidsmaatregelen afgekondigd in verband met het corona-virus. Naar aanleiding hiervan is besloten om de voor 9 april 2020 geplande Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nedap N.V. uit te stellen.

Een nieuwe Algemene Vergadering zal op een nog nader te bepalen datum plaatsvinden. De oproep daartoe zal volgens de daarvoor geldende regels worden gedaan.