Voorstel herbenoeming PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Groenlo, 19 februari 2019, 17.50 uur

Ingevolge het daartoe vastgestelde rooster van aftreden treedt de heer ir. M.C. Westermann af als commissaris in de algemene vergadering van aandeelhouders van 4 april 2019. Hij stelt zich niet meer voor herbenoeming beschikbaar. Op basis van de profielschets is naar een opvolger gezocht. De raad van commissarissen is verheugd in Marijn Pijnenborg een geschikte opvolger te hebben gevonden en draagt haar voor benoeming tot commissaris voor in de algemene vergadering van 4 april 2019. Marijn Pijnenborg beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van ondernemerschap en commercie. Ze is onder meer founder en investeerder van Boralis BV, commissaris bij BinckBank N.V. en was o.a. founder en CTO van Funda.

Verder stelt de raad van commissarissen de algemene vergadering van 4 april a.s. voor om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te herbenoemen tot accountant met ingang van het boekjaar 2019 voor de periode van 3 jaar.

Persbericht Voordracht Benoeming M. Pijnenborg