De raad van commissarissen van Nedap N.V. is voornemens om tijdens de buitengewone algemene vergadering te houden op 24 juni 2021, de heer drs. P.A.M. van Bommel voor te dragen voor benoeming tot commissaris. Deze voordracht is gedaan met het oog op het aftreden van de heer ir. G.F. Kolff op de algemene vergadering in 2022 conform het vastgestelde rooster van aftreden. Het is de intentie van de raad dat de heer van Bommel dan het voorzitterschap van de heer Kolff overneemt.

De raad van commissarissen is verheugd dat zij de heer Van Bommel bereid heeft gevonden om zich als commissaris aan Nedap te verbinden. De heer van Bommel heeft een brede ervaring zowel als bestuurder en als commissaris bij verschillende beursgenoteerde ondernemingen en is actief geweest in meerdere technologievelden. De raad is daarnaast van mening dat de heer van Bommel veel kennis en expertise met zich meebrengt op het gebied van het ontwikkelen en wereldwijd vermarkten van hoogtechnologische oplossingen. Hij vormt daarmee een waardevolle toevoeging aan de bestaande raad.

De meest recente functie van de heer van Bommel was CFO van ASM International N.V. Op dit moment maakt de heer van Bommel deel uit van de board of directors van SES S.A., een beursgenoteerde telecommunicatie onderneming in Luxemburg. Daarnaast is hij momenteel bestuurder bij de Stichting Bernhoven en voorzitter van het curatorium van de opleiding EMFC aan de Universiteit van Amsterdam. Tot voor kort had de heer van Bommel zitting in de raad van commissarissen van Koninklijke KPN N.V. en Neways N.V.

Download hier het persbericht als PDF: Persbericht- Voordracht benoeming Peter van Bommel tot commissaris Nedap N.V