Voordracht herbenoemingen Marijn Pijnenborg en Jo van Engelen als commissaris

De raad van commissarissen van Nedap N.V. is voornemens om tijdens de algemene vergadering, te houden op 13 april 2023, de heer prof.mr.dr.ir. S.C. Santema voor te dragen voor benoeming tot commissaris. Met de specifieke kennis en deskundigheid van de heer Santema op het gebied van strategieontwikkeling wordt de raad van commissarissen versterkt in zijn toezicht op en in de advisering ten aanzien van de realisatie van de strategische groeiambities, zoals neergelegd in het Step Up! plan. De raad van commissarissen heeft dan ook besloten de raad van commissarissen tijdelijk – voor de komende twee jaar – uit te breiden van vier naar vijf personen.

De raad van commissarissen is verheugd dat de heer Santema zich als commissaris aan Nedap wil verbinden. Sicco Santema is hoogleraar Networked Innovation, faculteit Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft en co-oprichter van LMT, een start-up in efficiency verbetering van B2B marketing/verkoopactiviteiten in organisaties. Hij beschikt over een brede bestuurlijke ervaring en over ruime kennis en ervaring op het gebied van strategieontwikkeling en op het snijvlak van onderwijs, innovatie en bedrijfsleven.

In de algemene vergadering van 13 april 2023 zullen drs. M. Pijnenborg en prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen worden voorgedragen voor herbenoeming als commissaris voor een termijn van respectievelijk vier en twee jaar. De raad van commissarissen is verheugd dat zij zich als commissaris aan Nedap willen blijven verbinden.